Make your own free website on Tripod.com

SMK Taman Johor Jaya 1, Johor Bahru

AKADEMIK

Home
Lencana Sekolah
Visi dan Misi
Falsafah dan Matlamat
Dasar dan Objektif
Biodata Guru
Sejarah Sekolah
Akademik
Kokurikulum
Lagu Sekolah
ALBUM

ANALISA KEPUTUSAN SPM 2005

 

NAMA SEKOLAH :      SMK TMN JOHOR JAYA 1

KOD SEKOLAH   :       JEA1045

LOKASI          :       BANDAR

 

 

 

BIL

 

KOD

 

MATAPELAJARAN

 

BIL

PELAJAR

PERATUS PERINGKAT

% LULUS

2005

% LULUS

2004

PERBEZAAN % LULUS

CEMERLANG

KEPUJIAN

LULUS

BIL

%

BIL

%

BIL

%

1

1103

BAHASA MELAYU

270

4

1.48

78

28.89

104

38.52

68.89

68.99

-0.10

2

1119

BAHASA INGGERIS

265

9

3.40

86

32.45

108

40.75

76.60

72.59

4.01

3

1223

PENDIDIKAN ISLAM

52

1

1.92

30

57.69

10

19.23

78.85

86.67

-7.82

4

1225

PENGETAHUAN MORAL

206

13

6.31

64

31.07

25

12.14

49.51

45.13

4.39

5

1249

SEJARAH

250

19

7.60

50

20.00

39

15.60

43.20

43.67

-0.47

6

1449

MATEMATIK

261

75

28.74

41

15.71

55

21.07

65.52

74.40

-8.89

7

1511

SAINS

187

9

4.81

44

23.53

93

49.73

78.07

74.90

3.17

8

2280

GEOGRAFI

21

0

0.00

1

4.76

9

42.86

47.62

28.57

19.05

9

2611

PENDIDIKAN SENI

88

4

4.55

71

80.68

11

12.50

97.73

97.92

-0.19

10

3472

MATEMATIK TAMBAHAN

168

24

14.29

45

26.79

29

17.26

58.33

80.38

-22.05

11

3755

PERDAGANGAN

84

1

1.19

1

1.19

12

14.29

16.67

16.87

-0.20

12

3756

PRINSIP AKAUN

110

33

30.00

29

26.36

15

13.64

70.00

69.05

0.95

13

3757

EKONOMI ASAS

1

0

0.00

1

100.00

0

0.00

100.00

 

100.00

14

4531

FIZIK

70

12

17.14

39

55.71

18

25.71

98.57

100.00

-1.43

15

4541

KIMIA

70

12

17.14

34

48.57

18

25.71

91.43

98.73

-7.31

16

4551

BIOLOGI

69 

6

8.70

36

52.17

26

37.68

98.55

98.72

-0.17

17

4561

SAINS TAMBAHAN

100

0

0.00

14

14.00

53

53.00

67.00

51.80

15.20

18

6351

BAHASA CINA

200

14

7.00

163

81.50

17

8.50

97.00

98.06

-1.06

19

6354

BAHASA TAMIL

1

0

0.00

1

100.00

0

0.00

100.00

 

100.00

20

6355

ENGLISH FOR SCIENCE & TECHNOLOGY

179

0

0.00

71

39.66

82

45.81

85.47

78.99

6.48

 

untitled2.jpg

ANALISA KEPUTUSAN PMR 2005

 

NAMA SEKOLAH :      SMK TMN JOHOR JAYA 1

KOD SEKOLAH   :       JEA1045

LOKASI          :       BANDAR

 

1.                  ANALISA KEPUTUSAN KESELURUHAN

 

TAHUN

JUMLAH CALON

BIL A + B + C + D

% A + B + C + D

2003

336/339

176

52.4

2004

330/333

160

48.48

2004

283/286

157

55.5

 

2.                  PENCAPAIAN SETIAP MATAPELAJARAN

 

BIL

MATAPELAJARAN

2005

2004

2003

BEZA % ABCD

BIL CALON

% ABCD

BIL CALON

% ABCD

BIL CALON

% ABCD

1

Bahasa Melayu

279

79.6

328

82.3

332

81.9

-2.7

2

Bahasa Inggeris

278

76.6

330

69.7

332

72.3

6.9

3

Sejarah

276

85.1

327

82.9

332

83.1

2.3

4

Geografi

278

84.9

326

83.1

331

87.3

1.8

5

Pendidikan Islam

79

87.3

78

87.2

75

82.7

0.2

6

Matematik

277

83.8

327

83.8

332

93.1

-0.04

7

Sains

278

78.4

329

67.5

331

94.3

11

8

K. Hidup Pil 2

107

92.5

156

94.2

187

93.6

-1.7

9

K. Hidup Pil 3

99

88.9

175

66.3

149

67.8

22.6

10

K. Hidup Pil 4

77

97.4

-

-

-

-

-

11

Bahasa Cina

181

87.3

231

89.2

235

88.9

-1.9

12

Bahasa Tamil

4

75.0

-

-

3

66.7

-